EMDR

EMDR är en förkortning av "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing,"  en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter tidigare upplevelser som påverkar och stör ditt dagliga liv.

Dessa upplevelser kan handla om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även om traumat ägde rum för länge sedan, kan du påverkas av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symtom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter som hindrar dig att leva ett bra liv.

EMDR kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

 

För ytterligare information se EMDR-föreningens hemsida i Sverige eller tryck här