Efter Folkhälsomyndighetens senaste direktiv tar jag inte emot nya patienter

Jag arbetar med följande metoder:
-Traumabehandling med EMDR, vilket även inbegriper olika tekniker som t.ex Mindfulness
-Psykoterapi utifrån psykodynamisk teori
-Krisbearbetning, rådgivning, stödsamtal

Jag tar emot personer 18 år och äldre, för individuell behandling.

Du är välkommen att boka en tid om du 

-har upplevt en traumatisk händelse, enstaka eller upprepat, från barndom eller senare, som du har svårt att lägga bakom dig

- har fått diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) eller tror att du har denna diagnos
- upplever stress i arbets- eller livssituationen och riskerar utbrändhet
- drabbats av förlust och befinner dig i sorg eller kris
- känner dig nedstämd
- har relationsproblem


Tiden för en behandlingsperiod kan variera:

-vid traumabehandling, från 2-3 samtal till ett flertal utifrån graden av traumatisering. EMDR kan också ingå som ett moment i en samtalsterapi.

- från några få rådgivande eller stödjande samtal, till kortare eller längre psykoterapi


 

Jag är

Leg. läkare, specialist i allmän psykiatri
Leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning
Certifierad EMDR-terapeut sedan 8 år

Du kan kontakta mig per telefon, eller e-post för att boka tid eller för ytterligare information.

 

Kostnaden per session:

1000 kr/45 min, 1600 kr/90 min

Telefon: 070 733 01 41
E-post:  anna.hederus@gmail.com

Mottagning:
 Söders mötesrum

Åsögatan 155, Stockholm